Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Maklumat Pelayanan

 

MAKLUMAT PELAYANAN

 

Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar

pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini,

Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku