Maklumat Pelayanan 2023
Maklumat Pelayanan 2023

MAKLUMAT PELAYANAN

 

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus

3. Kami bersedia untuk memberikan sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar